נתקבלה תביעה לקבלת תגמולים רטרואקטיביים של שוטרת שחזתה באירוע דריסה


חדשות