נתקבל ערעור של חייל שראייתו ניזוקה בשל עיכוב באבחון


חדשות