פסיקת החזר רטרואקטיבי לאחר שנטענה טענה לאי גילוי זכויות בידי פקידי אגף השיקום


נפסק החזר רטרואקטיבי של 11 שנה של תגמול נצרך. טענתנו בבית המשפט היתה כי לא נמסר לתובע על ידי פקידי אגף השיקום על זכויותיו לנצרך, שעה שחובה היתה עליהם לעשות כן.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות