פסיקת פיצוי בגין רשלנות רפואית ואי גילוי מוקדם של הריון מחוץ לרחם


חדשות