פסיקת פיצוי בגין רשלנות רפואית וביצוע בלתי סביר של ניתוח מעקפים


נפסק פיצוי בשני מקרים דומים לחלוטין לנפגעי רשלנות רפואית בגין נזקי ניתוח מעקפים ואי יישום הוראות משרד הבריאות.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות