קצין המשטרה שהודיע למשפחות על הרוגים הוכר כנכה בגלל הלחץ. ynet


חדשות