ראייתו של חייל ניזוקה קשות לאחר שמפקדו סירב לשלוח אותו לרופא עיניים. מאקו


חדשות