רשלנות רפואית


משרד עורכי דין יואב אלמגור מייצג תובעים ובני משפחותיהם בתיקי רשלנות רפואית נגד רופאים, קופות חולים, בתי חולים ומוסדות רפואיים אחרים בתביעות בגין איבחון לקוי, רשלנות במהלך טיפול רפואי או ניתוח או במהלך שהות במוסד רפואי.

מי שנפגע במהלך טיפול רפואי או פרוצדורה רפואית כלשהי עשוי לבדוק האם פגיעתו נגרמה עקב רשלנות רפואית, שהיא חריגה של הצוות הרפואי מאמות המידה המקובלות והסבירות לטיפול או לפרוצדורה שעבר החולה.
לשם בירור התביעה מרואיינים הנפגעים ובני משפחותיהם, נאסף מלוא החומר הרפואי, נערך ייעוץ עם טובי המומחים הרפואיים בהם מסתייע המשרד, ומתגבשת העמדה לקראת הגשת התביעה.

הפיצוי לנזקים שנגרמו עקב הרשלנות הרפואית כולל כאב וסבל, הפסדי הכנסה והשתכרות, כולל הפסדי השכר בעבר ואבדן כושר העבודה בעתיד, הפסדי פנסיה, חישוב מפורט של ההוצאות שהוצאו בעבר ושצפויות בעתיד, ופיצוי בשל נזקים נוספים.

משרד עו”ד אלמגור מטפל בתביעות רשלנות רפואית מגוונות, שכוללות ביצוע רשלני של בדיקות רפואיות, ביצוע רשלני של ניתוחים ופרוצדורות רפואיות, איחור באבחון או טעות באבחון, ביצוע רשלני של ניתוח או של הפעולות שנלוות לו, ביצוע טיפולים וניתוח ללא הסכמה מדעת.

חדשות