שאלות נפוצות

מהי פגיעת איבה?

פגיעת איבה הינה פגיעה מפעולות איבה של ארגון או כוחות צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עויינת לישראל. גם פגיעה כתוצאה ממעשה אלימות מוגדרת כפעולות איבה כאשר מטרת האלימות היא פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי.

מי ייחשב כנפגע פעולות איבה?

עם קרות פעולה, שר הביטחון ממנה רשות אשר היא המוסמכת הבלעדית לקבוע אם פגיעה מסויימת תיחשב כפגיעת מעשה איבה. רק לאחר אישורה רשאי המוסד לביטוח לאומי לטפל בזכויותיו של הנפגע. הערכאה לערעור על החלטת הרשות המוסמכת היא בית המשפט המחוזי בתל אביב."נפגע" מוגדר בחוק נפגעי פעולות איבה כאחד מאלה: אזרח ישראלי או תושב ישראל, בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה; אזרח ישראלי שנפגע בישראל או באזור יהודה והשומרון וחבל עזה; אזרח ישראלי, שנפגע מחוץ לישראל או לאזור יהודה והשומרון וחבל עזה, בטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדל להיות תושב ישראל; תושב שטחים בעל תעודת זהות ישראלית שנפגע בתחום הקו הירוק; תושב שטחים בעל היתר כניסה ממפקד כוחות הצבא בשטח, אשר נפגע בתחום הקו הירוק; מי שנכנס לישראל על פי אשרה או רישיון שניתנו לו לפי חוק; תושב חוץ שנפגע תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעביד ישראלי בחו"ל.

מהו הגוף אליו מגישים את התביעה?

תביעה לקבלת תגמולים מוגשת על גבי טופס הודעה על פגיעה בפעולות איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי. את התביעה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תוך 12 חודשים. יחד עם זאת, רצוי להגיש את התביעה בהקדם האפשרי. לעיתים, כשנפגעי טרור ממתינים מספר חודשים ורק אז מגישים את התביעות, הם עשויים לאבד חלק מזכויותיהם, לרבות הזכות בהכרה כנפגע בפעולות איבה.

האם נפגעי חרדה מוגדרים כנפגעי פעולות איבה?

על מנת שנפגע חרדה יוכר כנפגע פעולות איבה על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, עליו לפנות לבית חולים באופן מידי לאחר קרות אירוע האיבה ולקבל טיפול רפואי לרבות טיפול נפשי במידת הצורך. חשוב כי בידי הנפגע יימצא דו"ח פציעה הערוך בידי רופא, וככל שמדובר בפגיעה נפשית על ידי פסיכיאטר, הכולל אבחון מלא ומקיף של הפגיעה והנזקים השונים שנגרמו לנפגע בגוף ו/או בנפש.

מהם הטיפולים להם זכאים נפגעי פעולות איבה?

נפגעי פעולות האיבה זכאים לטיפול רפואי בגין פגיעותיו וכן להחזר הוצאות עקב הטיפול הרפואי. הטיפול הרפואי כולל אשפוז וטיפול בפגיעות שנגרמו כתוצאה מפעולת האיבה, לרבות טיפולי שיניים, תרופות, מכשירי עזר רפואיים, החלמה ושיקום.

האם נפגעי חרדה זכאים לטיפולים נוספים?

נפגעי חרדה כתוצאה מפעולות איבה, זכאים לטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי ולכל עזרה אחרת שתסייע להם להיטיב את מצבם הנפשי. נפגעי חרדה לא יהיו זכאים לטיפולים נפשיים אם בסופו של יום תפסק להם נכות הפחותה משיעור של 20%. חשוב לציין כי, נפגעי האיבה, שנפגעו בנפשם באופן זמני, עד כחודש, אינם מוגדרים על פי חוק כנכים כי אם נפגעי חרדה.

מהי קצבה לתגמול נכות וכיצד נקבעת דרגת הנכות?

תביעה לתגמול נכות יש להגיש על גבי טופס בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות. לאחר הגשת הטופס, יוזמן הנפגע להופיע לפני ועדה רפואית. בסמכות הועדה הרפואית לקבוע את דרגת נכותו של הנפגע אם לתקופה קבועה ואם לתקופה זמנית וכל זאת בהתאם לחומרת הפגיעה. בחישוב אחוזי הנכות הועדה אינה לוקחת בחשבון כל פגם בגופו של הנפגע שהיה לפני הפגיעה. נפגע שנקבעו לו בין 10%-19% נכות זכאי למענק חד פעמי. נפגע שנקבעו לו אחוזי נכות הגבוהים מ-19%תשולם לו גימלת נכות חודשית. במידה ונקבע נכות זמנית, על הנפגע לעמוד בפני בדיקה רפואית נוספת בפני ועדה רפואית.

האם החלטת הועדה הרפואית היא סופית?

על החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערר על החלטת הועדה הרפואית. על תוצאות הערר ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה.

האם נפגע בפעולות איבה שאינו כשיר לעבודה זכאי בתקופת הטיפול לתגמול מיוחד?

נפגע בפעולות איבה שאינו כשיר לעבודה זכאי בתקופת הטיפול לתגמול מיוחד וזאת בתנאי שלא משולם לו שכר או פיצוי אחר בתקופה זו. תקופת התשלום הנה עד תשעה חודשים מיום הפגיעה. תשלום מעבר לתשעה חודשים דורש אישור מהלשכה לייעוץ רפואי בביטוח לאומי.

מי רשאי להגיש תביעה להכרת זכות נכה צה”ל?

כל חייל בשירות סדיר, קבע ומילואים, שוטר, סוהר או כל בעל תפקיד אחר בשירות כוחות הבטחון, אשר נגרמה לו נכות או מחלה או פציעה תוך ועקב תנאי השירות יכול להגיש תביעה להכיר בו כנכה צה"ל.

מה מוכר כ”נכות”?

כל פציעה או תאונה או חבלה בקרב או באימון וכיוצא בזה תענה על הגדרת "נכות" לפי חוק הנכים. נכות אף יכולה להיגרם כתוצאה מאימונים ומאמצים פיזיים קשים, כגון נכות אורטופדית שנגרמה כתוצאה ממאמץ יתר, סחיבת משא כבד או ירידה בשמיעה עקב חשיפה לירי וכן הלאה.ניתן לתבוע הכרה במחלות שנגרמו תוך ועקב השירות הצבאי, כגון סוכרת נעורים, פסוריאזיס, אסטמה, אפילפסיה, כליות, פיברומיאלגיה וכן הלאה, וניתן להגיש תביעה אף עקב נכויות נפשיות, כגון הלם קרב או מחלות נפשיות שהתפרצו עקב תנאי השירות הצבאי.כן ניתן להגיש תביעה במקרה של מחלה או מצב רפואי שהחמיר עקב תנאי השירות או עקב טיפול רפואי לקוי/רשלני במהלך השירות.

לאן מוגשת התביעה להכרת זכות נכה ומהו ההליך שאני צפוי לעבור לאחר הגשתה?

התביעה מוגשת לאגף השיקום במשרד הביטחון. אגף השיקום אוסף את החומר הרלבנטי, ולאחר מכן מזמן את החייל לבדיקת מומחה רפואי מטעמו. במידה והמומחה הרפואי מחליט שהנכות קשורה לשירות, בין אם מדובר בנכות שנגרמה עקב תנאי השירות או שמדובר בנכות שהחמירה עקב תנאי השירות, עומד החייל בפני ועדות רפואיות לקביעת דרגת נכותו. במידה והתביעה נדחית - החייל זכאי לערער בתוך 30 יום לועדת ערעורי נכי צה"ל שבראשה יושב שופט שלום ולצידו 2 נציגי ציבור.

מהם המסמכים שעליי למסור לעו”ד המטפל לצורך טיפול בתביעה שלי?

תצהיר בשבועה המתייחס לתנאי השירות של החייל; תצהירים או אישורים של חיילים או מפקדים ששירתו ביחידה; העתק מהתיק הרפואי – צבאי; העתק מהתיק הרפואי - אזרחי קודם לגיוס; דו"ח פציעה – כאשר התביעה מוגשת עקב פציעה; אישור מפקד בדבר תנאי השירות; מסמכים קודם לשירות המעידים שהחייל התגייס בבריאות שלמה לצה"ל (למשל, מכתב ממורה בבית ספר או מדריך בחוג);* במקרים מסויימים כדאי להצטייד בחוות דעת מומחה רפואי ולהגישה יחד עם התביעה.

האם ייצוג משפטי בהליכים מול משרד הביטחון הינו הכרחי?

ניסיון החייל ומשפחתו להתמודד לבד עומד פעמים רבות בעוכריהם. רצוי שפרקליט מנוסה ומיומן בתחום יטפל בתביעה וביצוגו של החייל/ת טרם הגשת התביעה ובמהלכה, לרבות ייצוג בועדות רפואיות וועדות ערעורים.

האם ניתן לערער על אחוזי הנכות שנקבעו לי על ידי הועדה הרפואית?

ניתן להגיש ערעור לוועדה רפואית לעררים בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטת ההודעה על החלטת הועדה הרפואית. ניתן לפנות בכתב ולבקש להאריך את המועד להגשת הערעור ב-60 יום נוספים. על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער לביהמ"ש המחוזי.חשוב לדעת, כאשר החמיר מצבו הרפואי של חייל המוכר כנכה צה"ל, הוא זכאי להגיש בכל עת בקשה לבדיקה חוזרת ע"י ועדה רפואית להעלאת דרגת נכותו.

האם תביעות נכי צה”ל מתיישנות?

התביעה מתיישנת בתום 3 שנים ממועד שחרור החייל משירותו הצבאי, אולם אין התיישנות או הגבלת זמן במידה וקיים תיעוד מתקופת השירות הצבאי המתייחס לטיפול רפואי בנכות או שניתן להוכיח חשיפה לאירוע טראומטי בשירות, כגון אירוע מבצעי.

האם אוכל להגיש תביעה להכרת זכות נכה בגין פציעה במהלך חופשה?

כאשר הפציעה ארעה במהלך 14 יום מיום היציאה לחופשה מאושרת, ובתנאי שהנכות הקבועה היא 20% נכות ומעלה.

מהי בקשה לבדיקה חוזרת?

כאשר נכותו של נכה צה"ל הוחמרה או התגלו פגימות נוספות מעבר לאלו שבגינן הוא מוכר כנכה צה"ל, ניתן להגיש לאגף השיקום בקשה להחמרת מצב ולעמוד בפני ועדה רפואית על מנת להעלות את דרגת הנכות. יש לפנות בעניין זה למנהלה הרפואית של משרד הבטחון אליה שייך הנכה ולצרף מסמכים ותיעוד רפואי אודות ההחמרה. רצוי, במידת האפשר, לצרף חוות דעת של מומחה רפואי.

מהי נכות מוסבת לפי תקנה 9?

במקרה בו התפתחה אצל נכה צה"ל נכות שלא נגרמה ישירות עקב הפציעה אולם היא קשורה לפציעה, כמו פריצת מחלת סוכרת עקב הלם קרב, או פגיעה ברגל שגרמה להעברת משקל לרגל הנגדית וכתוצאה מכך התפתחה נכות ברגל הבריאה, ניתן לדרוש להכיר גם בנכויות אלה כנכויות מוסבות לנכות המוכרת.

האם ניתן לחדש תביעה להכרת זכות נכה שנדחתה?

במקרה בו נכה הגיש תביעה להכרת זכות נכה ותביעתו נדחתה, עליו להגיש בתוך 30 יום ערעור לועדת ערעורי נכי צה"ל, אחרת הערעור מתיישן ולא ניתן לערער.יחד עם זאת, ניתן במקרים מסוימים להגיש שוב את התביעה, למשל כאשר התגלתה ראייה חדשה שלא עמדה קודם לכן בפני אגף השיקום המוכיחה קשר סיבתי בין הנכות לבין תנאי השירות, כמו עדות של חייל ששירת יחד עם הנכה, תיק רפואי צבאי שהתגלה, חוות דעת חדשה של מומחה רפואי - התומכים בקשר בין הנכות לבין תנאי השירות. במקרים אלה ואחרים ניתן להגיש בקשה לפתיחת התיק מחדש לפי תקנה 35 - "ראייה חדשה".

חדשות