שוטר לקה בסוכרת לאחר ששודדים ירו עליו ויוכר כנכה מערכת הביטחון. חרדים10


חדשות