תקדים: הוכר כנכה צה”ל – בעקבות שירות במדבר. מאקו


חדשות